TERUG
+
Inzien van meetgegevens
Matthijs Kooijman
+
Bouwen en programmeren van het meetstation
Matthijs Kooijman
+
Meten van de temperatuur en luchtvochtigheid
Frank Stoter
+
Meetplan: Effect van hitte eiland op het stadsklimaat (deel 1)
Frank Stoter