Bodemvocht

languages: ennl

Met Meet Je Stad willen we bodemvocht gaan meten om in kaart te brengen hoe (lange) periodes van hevige regenval of droogte van invloed zijn op de waterhuishouding in de bodem. Periodes van hevige regenval of juist droogte zullen door klimaatvernadering in de toekomst steeds frequenter plaatsvinden. How beter de bodem in staat is deze extermen op te vangen, des te kleiner de negatieve effecten op bijvoorbeeld het groen in de stad, of schade aan gebouwen en infrastructuur. Door te onderzoeken hoe het vochtgehalte in verschillende bodems veranderd door regenval, droogte en.of de verschillende type planten die op de bodem groeien, hopen we meer gerichte maatregelen te kunnen nemen om dexe negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door actief de samenstelling van de bodem te veranderen of door planten te groeien die beter bestand zijn tegen droogte.

Laatste stand van zaken

In de zomer van 2020 is een eerste prototype ontwikkeld die bodemvocht meet op verschillende niveau's door de electrische capaciteit van de bodem te bepalen. Er is gekozen om zelf een sensor te ontwikkelen omdat er nog geen open source sensor voorhanden was die op meerdere dieptes bodemvocht kon bepalen. Criteria/uitgangspunten voor de te ontwikkelen sensor zijn:

- Open source
- Goedkopen materialen
- Eenvoudig zelf te bouwen (DIY)
- Eenvoudig aan te sluiten op bestaande Meet Je Stad kastjes

In het najaar van 2020 zijn er 10 prototype sensoren geplaatst op pilot locaties in de stad Amersfoort. Deze pilot is in het kader van het SCOREwater project, waarin een consortium van organisaties, meet en rekend aan bodemvocht en gevoelstemperatuur in de stad. Op elk van deze pilot locatie zijn naast Meet Je Stad prototypes ook professionele bodemvochtsensoren geplaatst. De data van deze sensoren kunnen wij gebruiken om de prototypes te kalibreren en te evalueren op betrouwbaarheid. 

Na evaluatie in de zomer van 2021 is geconcludeerd dat de pilot-sensoren nog onvoldoende betrouwbaar waren om in te zetten voor workshops met inwoners. Gedurende de zomer en het najaar van 2021 is op twee sporen gewerkt om te komen tot een sensoropstelling die voldoende betrouwbare data oplevert:
- Een verbeterde versie van de pilot-sensor die op een hogere frequentie kan meten
- Testen van alternatieve, commercieel beschikbare, sensoren

Op dit moment (3 nov 2021) zijn op de onderstaande Meet Je Stad kastjes prototype bodemvochtsensoren aangesloten. De actieve bodemvocht sensoren zijn ook te zien op de kaart: https://www.meetjestad.net/maps/bodemvocht. Als je in onderstaande tabel klikt op het nummer van de meetkast kom je op een pagina met een tabel met meetwaarden van de afgelopen periode. De ruwe bodemvocht data bevindt zich in de ' Extra' kolom. Op de pagina 'Data analyse'  is verder uitgelegd hoe deze ruwe waarden geinterpreteerd kunnen worden.

Kalibratie

Voor sommigen van de sensoren is een voorlopige kalibratie beschikbaar. Wanneer je in de kolom actief op "Ja" klikt kom je op een overzichtspagina met de laatste gekalibreerde waarden. Op deze overzichtspagina kun je ook de gekalibreerde data downloaden als .json of csv. Aan de kalibratie wordt nog gewerkt, voor sommige sensoren zijn niet alle datapunten gekalibreerd of vallen veel datapunten buiten het verwachte bereik (0-50%). Op het moment dat een kalibratie geupdate wordt zullen deze waarden met terugwerkende kracht aangepast worden.

Node
Actief Locatie Opmerkingen
661 Ja
Schothorst: Queekhoven
Gereviseerd -> V5.1 (okt 21)
754 Ja Tuin inwoner Gereviseerd 
753 Ja Schothorst: Count Bassiestraat

761
Ja Station: Piet Mondriaanplein
Gereviseerd (nov 20)
517 Ja de Berg: Thorbeckeplein
757 Ja de Berg, Limnioveld

756 Nee Schothorst: Park nabij Jazzpad
Vernield (nov 21)
751 Nee
Schothorst: Duke Ellingtonpad
Vernield (nov 21)
519 Nee Schothorst: Hinderstein
Verwijderd op verzoek bewoner (mrt 21)
759 Nee de Berg: Wilhelminalaan
Fout. Meting buiten bereik
758 Nee Schothorst: Charlieparkerstraat
Verwijderd vanwege vernieling (okt 20)
Other tests
749 Nee Testprobe
417 Nee Binnen in deWAR Kalibratie test

Grafieken van de ruwe data en temperatuurdata zijn hier te vinden. 

Meer informatie en Meedoen

Op de volgenda pagina's kan je meer informatie vinden over het project:

- Achtergrond
Meer informatie over het meten van bodemvocht

- Prototypes & Experiments
  Hier documenteren we de ontwikkeling van de prototypes en de resultaten van experimenten.

- Grafieken
  Grafieken van de ruwe data van de bodemvochtsensoren

- Data-Analysis
  Hier documenteren we de vooruitgang met de data-analyse

Wil je meedoen? Online wisselen we ideeen uit op het Meet Je Stad forum. Kijk in de agenda voor activiteiten die we de komende periode organiseren rondom het thema bodemvocht, schrijf je in voor de Meet Je Stad nieuwsbrief, chat mee in het Meet Je Stad Riot kanaal of mail naar paul@debaai.com om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen.