Bodemvocht

languages: ennl

Met Meet Je Stad willen we bodemvocht gaan meten om in kaart te brengen hoe (lange) periodes van hevige regenval of droogte van invloed zijn op de waterhuishouding in de bodem. Periodes van hevige regenval of juist droogte zullen door klimaatverandering in de toekomst steeds frequenter plaatsvinden. Hoe beter de bodem in staat is deze extremen op te vangen, des te kleiner de negatieve effecten op bijvoorbeeld het groen in de stad, of schade aan gebouwen en infrastructuur. Door te onderzoeken hoe het vochtgehalte in verschillende bodems veranderd door regenval, droogte en.of de verschillende type planten die op de bodem groeien, hopen we meer gerichte maatregelen te kunnen nemen om deze negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door actief de samenstelling van de bodem te veranderen of door planten te groeien die beter bestand zijn tegen droogte.

Workshops 2022

Komende zomer we workshops waarin inwoners van Amersfoort een Meet Je Stad kastje kunnen bouwen met bodemvocht-sensoren om in hun tuin te plaatsen. De workshop duurt ongeveer 4 uur. Zie de workshops pagina, voor de exacte data en het aanmeldformulier. 

Metingen bekijken

Heb je een workshop gedaan en wil je graag de metingen van jouw kastje bekijken? Dat kan op de Grafieken pagina. Daar kun je zien wat het percentage bodemvocht op dit moment is en deze vergelijken met bijvoorbeeld de regenval van de afgelopen tijd. De actieve bodemvocht sensoren zijn ook te zien op de kaart. Als jouw sensor hier nog niet op staat kan het zijn dat de kalibratie-gegevens nog niet zijn doorgevoerd. Je kan dan wel al de ruwe data inzien. Kopieer dan de link hieronder en vervang het dikgedrukte getal aan het einde voor het nummer van jouw meetkast.

https://meetjestad.net/data/sensors_recent.php?sensors=2059

Als er geen nieuwe data in deze tabel (meer) binnenkomt, kan het zijn dat er iets fout is met de sensor. Je kan dan kijken in de Element chat-kanaal van Meet Je Stad of er een soortgelijk probleem eerder is gemeld, of een vraag stellen aan de andere deelnemers. Zie deze pagina voor meer informatie over Element. 

Meedoen

Wil je meedoen? Kijk in de agenda voor activiteiten die we de komende periode organiseren, schrijf je in voor de Meet Je Stad nieuwsbrief en chat mee in het Meet Je Stad Element kanaal