Bodemvocht Achtergrond

languages: ennl

Meetprincipes

Er zijn meerdere manieren om bodemvocht te meten. Voor de ontwikkeling van een MeetJeStad prototype hebben we gekozen te werken met een capaciteitsmeting vanwege de eenvoud en (hopelijk) bestendigheid tegen corrosie in de bodem.

Electrische Geleiding

Bij een meting middels electrische geleiding of Electrical Conductance (EC) worden er twee of meer elektrodes in de bodem geplaatst, waarover een spanning wordt gezet. Afhankelijk van het vochtgehalte veranderd de weerstand en daarmee de stroom die door de bodem heenloopt. Een voordeel van dit meetprincipe is dat het elektrisch circuit zeer eenvoudig is. Een nadeel van dit meetprincipe is dat elektroden gemakkelijk corroderen in de bodem, wat de meting op termijn onbetrouwbaar maakt. Om dit te verminderen zal een wisselspanning gebruikt kunnen worden en/of inerte elektroden gebruikt worden.

Voorbeelden van DIY sensoren / projecten:

Capaciteitsmeting

Hierbij worden er elektroden in de bodem geplaatst die elektrisch geïsoleerd zijn van de bodem. Deze elektroden vormen zo een condensator. De capaciteit van een condensator is afhankelijk van de afmeting van de elektroden en de relatieve permeabiliteit van het medium tussen de elektroden, in dit geval de bodem.

Voorbeelden van DIY sensoren /  projecten:

Complexe Impedantie

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van twee geïsoleerde elektroden die met de bodem een condensator vormen, maar wordt de complexe impedantie gemeten, in plaats van capaciteit alleen. Deze meting vereist complexere elektronica, maar kan naast bodemvocht wellicht ook meer informatie leveren over de ionen/andere stoffen die zich in de bodem bevinden.

Voorbeelden van DIY sensoren /  projecten: