Bodemvocht Data Analyse

languages: ennl

De data van de prototypes bodemvocht-sensoren wordt in de MeetJeStad database opgeslagen in het 'Extra' veld.

De waarden zijn gescheiden met een comma en staan in de volgorde: Cnc*, Tnc, Cref*, Tref, C1*, T1*, C2*, T2*, C3*, T3, C4*, T4

- De C waarden geven een ruwe waarde voor de gemeten capaciteit van de bodem
- De T waarden zijn om te rekenen naar de temperatuur door Temp (celcius) = Tx / 4 -20

In subscript is aangeveven door welke elektrode de waarde gemeten wordt. De * geeft aan dat het ruwe waarden zijn en nog omgerekend moeten worden naar capaciteit.

- nc = niet aangesloten (capaciteit van het meetcircuit, geen temperatuur-sensor aangesloten)
- ref = Referentie condensator (39.000 femtofarad +/- 1%) en temperatuur-sensor op de printplaat
- 1 = 10cm diep
- 2 = 40 cm diep
- 3 = 80 cm diep
- 4 = 120 cm diep

Om de capaciteit van de bodem-elektroden te krijgen (in femtoFarad), moeten we de gemeten waarden verminderen met de capaciteit van het meetcircuit en vermenigvuldigen met de k-waarde van het circuit. De k-waarde kunnen we berekenen met behulp van de referentie condensator.

k = 39.000 / (Cref*-Cnc*)

De capaciteit van een electrode is dan te berekeken door:

Cx = (Cx* - Cnc*) * k