Inzien van Meetgegevens

languages: ennl

Door: Matthijs Kooijman

De gemeten gegevens worden op de kaart getoond, onder de rode thermometertjes. Door op een thermometer te klikken krijg je meer informatie over het meetstation en de recente meetgegevens.

Het is ook mogelijk precies te zien welke gegevens er recent zijn binnengekomen, waardoor je beter kunt zien of er misschien maar sporadisch verbinding is, of er misschien wel verbinding is maar geen positie bepaald kan worden, kijk je op deze pagina.

In de toekomst wordt het ook mogelijk om gedetailleerde gegevens te exporteren, daarover wordt dan hier wat geschreven.