<HOME
Klimop Hedera helix

wintergroene klimplant van 3 tot 20 meter lang. Groeit op de grond , in bomen en op muren. Heeft hechtwortels op de stengels en zijtakken. Altijd glanzend groene bladeren, deze kunnen twee vormen hebben: aan niet bloeiende scheuten/takken zijn zij 2-3 hoekig en gelobd. Aan de bloeiende takken zijn zij lancetvormig-eirond tot ruitvormig. De witgroene bloemen zijn 5-tallig en staan in half bolvormige schermen. Bloei in sept-dec en trekt veel insecten aan! De bessen zijn zwart en trekken veel vogels aan. Wikipedia: Klimop.
Vul het formulier in en klik op 'verzend'.
soort waarneming
datum waarneming
locatie waarneming (sleep de punaise naar de juiste plek)
omschrijving locatie