meetjestad index

Meet je Stad tijdgrafieken

meetjestad time graphs

Bodemvochtmetingen gemaakt m.b.v. meetstations van Meet je Stad
Soil moisture measurements made with the aid of meetjestad nodes

Fijnstofmetingen gemaakt met meetstations van Meet je Stad
Particle Matter measurements made by meetjestad nodes

Vergelijkingen van verschillende types temperatuur- en luchtvochtigheid sensors
Comparing several types of temperature- and humidity sensors

Vergelijkingen van Si7021 temperatuur- en luchtvochtigheid sensors
Comparing Si7021 temperature- and humidity sensors

Vergelijkingen van Si7021 temperatuur- en luchtvochtigheid sensors - verwarming onderdrukt
Comparing Si7021 temperature- and humidity sensors - heating suppressed

Verhelp onjuiste luchtvochtigheid metingen van Si7021 sensors
Fix wrong humidity measurements of Si7021 sensors

mjs2020: de nieuwe printplaat
mjs2020: the new PCB

Batterij laden met een zonnepaneel
Solar panel battery charging

Lichtgrafieken
Light graphs


Links to other data pages:

De eerste 2 maand van temperatuur en luchtvochtigheid metingen van een aantal nodes
The first 2 months of temperature and humidity measurements of some nodes

meetjestad performance