MeetjeStad
MeetjeStad graphs

MeetjeStad fijnstofmetingen

MeetjeStad PM measurements

index

Grafieken van fijnstofmetingen gemaakt door versie 1 meetstations van MeetjeStad
(Vanaf 2021 (stationsnummer 200 en hoger) hebben alle stations een fijnstofmeter.)
Graphs of particle matter measurements made by version 1 MeetjeStad stations
(From station ID 2000 on, all stations have a PM-sensor).

LMN = RIVM Landelijk Netwerk Luchtkwaliteit = National Air Measurement Grid

Het effect van vuurwerk met Nieuwjaar 2020
The effects of fireworks at Newyear 2020

Het effect van vuurwerk met Nieuwjaar 2020 en 2021
The effects of fireworks at Newyear 2020 and 2021